NAŠE AKTIVITY

Noviny do škol

Stmelení škol

Přehled o dění v regionu

Podpora dětí a mládeže v publikaci

Workshopy

Efektivně strávit volný čas

Všechny věkové kategorie

Se zaměřením (umělecké  i praktické)

Školy v přírodě


Tábory

Příměstské, letní i zimní tábory s tématikou

Integrace dětí se speciálními potřebami


Víkendové pobyty

Tématicky zpracovaný víkendový pobyt 

Různé věkové kategorie

Upevňování a posilování vztahů a chování mezi vrstevníky

Přizpůsobení ročnímu období

KDO JSME

Jsme nestátní nezisková organizace, která má jasné cíle...


Jsme právnickou osobou a zřizujeme se ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Chceme vytvářet podmínky pro zlepšování života dětí a mládeže, od sportovních aktivit po kulturní dění v naší společnosti

Chceme respektovat práva, potřeby a zájmy mladých lidí

Chceme navazovat kontakty a vyměňovat zkušenosti s mezinárodní mládeží v oblasti sportu a kultury

Chceme vytvářet podmínky pro výměnu zkušeností, pro vývoj, tvorbu a realizaci kvalitních projektů v oblasti informací a prevence


 


NÁŠ TÝM

Seznamte se s námi

Jan Hamar

Předseda organizace

e-mail: 

jan.hamar@komunitnicentrumchebsko.cz

Simona Mikleová

Místopředseda pro oblast školství

e-mail:

simona.mikleova@komunitnicentrumchebsko.cz

Daniel Medek

Místopředseda pro oblast PR

e-mail:

daniel.medek@komunitnicentrumchebsko.cz


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí